Anaokulu

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NEDEN ÖNEMLİ?

0-6 yaş aralığındaki dönem, çocuğun gelişim hızının en yüksek seviyede olduğu dönemdir. Okul öncesi eğitimi alan çocuklarda okula devam oranlarının ve okul başarısının, okul öncesi eğitimi almamış olan çocuklara oranla daha yüksek olduğu bilinen bir gerçek. Okul öncesi eğitim, sosyal ve duygusal gelişimi destekler ve çocukların var olan potansiyellerini açığa çıkartır.

SEVGİ TEMELLİ MANEVİ EĞİTİM

Gelecek nesillerin saygılı, kendini bilen, yüksek karakter sahibi, bireyler olabilmesinde manevi eğitimler bizim için çok önemli. Anasınıfından itibaren başladığımız değerler eğitimi çalışmalarımızda Peygamber  Efendimiz’in (S.A.V) hayatından örneklerle öğrencilerimize rol model sunarak, Müslüman bir kimliğe sahip olmanın gerektirdiklerini ve dinimizi yaşantımızın her alanında nasıl yapabileceğimize kazandırarak İslam ahlakına sahip bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz. Tüm eğitim programlarımızı ve ek etkinliklerimizi manevi değerler eğitimleriyle beraber harmanlayarak uyguluyoruz.

OKUL ÖNCESİNDE YABANCI DİL EĞİTİMİ

Çocukluk çağları, dil öğrenmenin en aktif ve en kalıcı olduğu dönemdir. Dolayısıyla tüm yeni bilgilerde olduğu gibi, İngilizceye de ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenme de o ölçüde hızlı gerçekleşir.

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Her yaş grubu için özel hazırlanmış eğitim programlarımız çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyen sarmal eğitim programı uygulanmaktadır. Çocuklar bu programlarda yaparak, yaşayarak öğrenme teorilerine uygun bir biçimde eğlenerek, yaratıcılıklarını kullanarak, gözlem yaparak, grup çalışmalarının zevkine vararak ve problem çözerek öğrendiklerini yaşama geçirir.

Eğitim sistemimiz okul öncesi alanda çağdaş eğitimde evrensel kabul edilen, Montessori Eğitim Teknikleri Çoklu Zekâ ve Milli Eğitim programlarının sentezidir. Eğitim sistemimizde öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine ve bireysel farklılıklarına önem veriyoruz. Eğitimimizde temel süreç; ‘Etkin Öğrenmedir’.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Okuma – Yazmaya Hazırlık Çalışmaları: Çocukların ilkokula başlamadan önce doğal olarak katıldıkları bir süreçtir. Çocuğun ilkokula ve özellikle de okumaya başlayabilmesi için gerekli olan gelişme düzeyini tamamlamış olması gerekmektedir. Sınıfta yapılan okuma yazmaya hazırlık çalışmaları çocukların el-göz koordinasyonlarını, dikkatlerini ve algılarını geliştirmeye yöneliktir.

Sanat Etkinliği: Okul öncesi dönemde sanat eğitimi uygun şekilde hazırlandığında çocukların yaratıcılıklarını geliştirir. Duygularını dille, müzikle ve programdaki diğer etkinliklerle ifade edemeyen çocuklar, sanat etkinlikleri ile kendilerini ifade etme imkanı bularak rahatlamakta ve kendilerine özgü yeni ürünler oluşturarak ihtiyaç duydukları doyuma ulaşmaktadırlar. Ayrıca çocukların yaptıkları çalışmalar onların duyguları ve düşünceleri hakkında eğitimcilere bilgiler verebilmektedir. Erken yıllarda çocukların neler düşündükleri, resimlerine bakılarak anlaşılamamaktadır. Ancak, resimler hakkında yapılan sohbetlerde bunu anlamamız mümkün olmaktadır. Çocukların sanat eğitimi sırasında makas, tutkal, boya ve fırçaları kullanması el-göz koordinasyonlarının gelişmesini, kavramlar ve problemler hakkında düşünmelerini sağlamaktadır.

Türkçe Dili Etkinliği: Okul öncesi eğitimde kazandırılması gereken önemli alanlardan birisi de dili doğru ve etkili kullanma becerisidir. Bu beceriler parmak oyunları, hikâyeler, tekerlemeler, şiirler vb. etkinliklerle sağlanmaktadır. Çocuğun dili doğru ve etkili kullanma becerisini kazanması, bir modeli gözlemlemesi ve gözlemlediklerini uygulayabilmesi için uygun eğitim ortamlarının düzenlenmesine bağlıdır. Okul öncesinde anadili etkinlikleri çocuğa bu fırsatı tanımaktadır. Anadili etkinlikleri çocuğa dili doğru ve etkili kullanma becerisini kazandırır.

Fen ve Doğa Etkinliği: Günlük hayatta gerçekleşen olayları (yağmur, rüzgar, bitki yetiştirme vs) çocuğun anlaması ve öğrenmesi için yapılan ve çocuklar tarafından çok sevilen bir etkinliktir. Etkinliklerin çocukların anlayabileceği bir dille anlatılması, öğrenmenin eğlenceli ve çekici hale getirilmesi çocukların motivasyonunu arttırır ve öğrenmeye karşı merak uyandırır. Etkinliklerle çocuklar günlük yaşamda gerçekleşen olayları, mevsimleri, doğadaki devinimsel hareketleri, olayların sıralanışını, sebep – sonuçlarını, olaylar arasındaki bağları deneylerle daha kolay ve daha rahat öğrenirler. Deneyler sırasında olaylara birebir tanıklık eden çocuklarda merak etme, öğrenme, araştırma ve soru sorma isteği artar. Fen ve doğa etkinlikleri sayesinde çocuklar çevreye ve doğaya karşı daha duyarlı olur ve sorumluluk duyguları artar.

Gezi Gözlem Etkinliğimiz: Alan içi ve alan dışı gezi gözlemlerde amaç; çocukların dikkat ve algı seviyelerini yükseltmektir. Okul içi gezileri okulu tanıma ve bahçedeki canlıları gözlemleme, doğada yaşayan farklı canlıların yaşamlarına saygılı olmayı amaçlar. Ayrıca bahçemize dikilen farklı bitkilerin büyüme aşamalarını gözlemlemelerine ve şehrin merkezinde toprakla iç içe olmalarını sağlar. Alan dışı gezilerde mevsime göre tiyatro ve ya müze gibi etkinliklere yer verilir.

Oyun Etkinliğimiz: Oyun gerçek hayatın bir provasıdır. Çocuk işittiği, gördüğü ve duyduğunu değil yaşadığını ve denediğini öğrenir; içselleştirir. Oyun sırasında çocuk gerçek hayatta tanık olduğu şeyleri taklit eder. Ayrıca birebir yaşadığı bir durumu da tekrar canlandırır. Taklit ve tekrar canlandırma sayesinde edindiği bilgi ve tecrübeler pekişir; kalıcı olur. Oyun, yaşama sevincinin dışa vurulmasıdır. Oyun çocukların en ciddi uğraşıdır. İnce ve kaba motor gelişiminde oldukça etkilidir.

Müzik Etkinliğimiz: Müzik sosyal, duygusal, motor ve zihinsel gelişimi yönünden çocukları olumlu etkiler. Çocuklar müzik ve ritim sayesinde; iç disiplini, kendine güveni, yaratıcı, iş birlikçi ve estetik özelliklerini pekiştirirler. Çalgı ve çalgı olarak kullanılabilecek oyuncakları kullanırken, müzik eşliğinde hareket ederken, koordinasyonu, küçük ve büyük kasları gelişir, bu da fiziksel ve psiko-motor gelişimini olumlu yönde etkiler.

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam27
Toplam Ziyaret2463
Hava Durumu
Saat